Tjenester

Våre tjenester
F & T TANKRENS er en bedrift som tilbyr mange tjenester. På tankskip siden vi har 3 stk biler som brukes til ulike formål, for eksempel

• Septic tømming
• Tømming av sandfang / sveise luker
• Avløp / reingjørings av bilvask
• Spyling av rør og kulverter
• Spyling av parkeringsplassen er / gårdsplasser / Bruvasking
• Transport / flytting av husdyrgjøtsel
• Transport av surfôr
• Pumping av vann og vanning av grusveier parkering