Tankrens

Tankrens

Tankrens

Her kan vi tilby en masse forskjellige tjenester. Som alt fra tømming av septikk, tømming av sandfang/veisluker til drikkevannsbrønner.

Høytrykksspyling

Vi spyler alt fra rørgater til parkeringplasser.

Vi driver også med vanning av veier, transport av drikkevann, flytting av husdyrgjødsel, transport av fiskeslam og dødfisk ensilasje + mye mye mer. Har du noe tørt eller vått som skulle vært sugd opp eller spylt bort, ta kontakt.