Produkter

Produkter

Vi leverer følgende produkter:

  • Grus, singel pukk og stein i de fleste fraksjoner i både knust og natur
  • Sortert jord
  • Bark
  • Flis
  • Rasp
  • Vi leverer det meste av rør og rørdeler til drenering og va-anlegg, samt slamavskillere til bolig og fritidsbolig i ulike størrelser