Om Oss

F&T Tankrens AS – Maskin og transport ble etablert i 2008. Og i den forbindelse ble to andre selskap oppkjøpt. Finseth slamtømming og JS Tennfjord Maskin og transport. Disse selskapene ble oppkjøpt i sin helet med maskinpark, kontrakter, og forpliktelser. Ansatte fra begge selskapene ble ansatt i det nyetablerte selskapet. Så vi har en arbeidsstokk […]