Produkter

Produkter

Vi leverer følgende produkter: Grus, singel pukk og stein i de fleste fraksjoner i både knust og natur Sortert jord Bark Flis Rasp Vi leverer det meste av rør og rørdeler til drenering og va-anlegg, samt slamavskillere til bolig og fritidsbolig i ulike størrelser  

Tankrens

Tankrens

Tankrens Her kan vi tilby en masse forskjellige tjenester. Som alt fra tømming av septikk, tømming av sandfang/veisluker til drikkevannsbrønner. Høytrykksspyling Vi spyler alt fra rørgater til parkeringplasser. Vi driver også med vanning av veier, transport av drikkevann, flytting av husdyrgjødsel, transport av fiskeslam og dødfisk ensilasje + mye mye mer. Har du noe tørt […]

Graving

Graving

Vi tar på oss det meste innen graving. Som tomt arbeid, veibygging/ vedlikehold, drenering, planering, riving/ opprydding av branntomter og alt innen va-anlegg. For både offentlig og private. Vi har gravemaskiner fra 6 til 16 tonn.

Transport

Transport

Vi transporterer det meste som kan transporteres på åpne biler. Som løs masser, stykkgods, maskiner g rundballer. Vi har også krokbiler som an transportere det meste av containere. Så hvis du har noe du skulle hatt transportert, ta gjerne kontakt.

Om Oss

F&T Tankrens AS – Maskin og transport ble etablert i 2008. Og i den forbindelse ble to andre selskap oppkjøpt. Finseth slamtømming og JS Tennfjord Maskin og transport. Disse selskapene ble oppkjøpt i sin helet med maskinpark, kontrakter, og forpliktelser. Ansatte fra begge selskapene ble ansatt i det nyetablerte selskapet. Så vi har en arbeidsstokk […]