Anlegg og transport

F&T Tankrens as ble etablert i 2008. Firmaet består av to tidligere selskaper som Finseth slamtømming og J.S Tennfjord Transport. Disse selskapene har eksistert siden 1978 og 1999, så vi har forholdsvis lang erfaring i vår bransje.